Projekt PL-Grid

W okresie od początku 2009 roku do pierwszego kwartału 2012 w Polsce był realizowany projekt PL-Grid. Ma on na celu dostarczenie polskiej społeczności naukowej usług informatycznych opartych na gridowych klastrach komputerowych, służących e-Science w różnych dziedzinach. W wyniku projektu na terenie Polski powstała otwarta infrastruktura gridowa wspierająca naukę, poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych. Cel projektu udało się zrealizować uzyskując moc obliczeniową 230.16 TFlops’ów, z pamięcią operacyjną 51.33 TB, oraz przestrzenią dyskową o rozmiarze 3.6 PB, przy 2316 rdzeniach. Beneficjentem całego przedsięwzięcia jest Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. System jest skalowalny i pozwala na dołączenie lokalnych klastrów komputerowych uczelni, instytutów badawczych czy „platform technologicznych”. Infrastruktura jest kompatybilna i interoperabilna z gridem europejskim i światowym. Projekt zapewnia również wygodny dostęp do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych spoza środowisk, w których działają centra KDM. Organizacyjnie projekt jest podzielony na zadania, koordynowane przez poszczególnych partnerów konsorcjum. W skład projektu wchodzą:

  • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku
  • Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe we Wrocławiu

Struktura projektu obejmuje bazę, ze specjalizowanymi systemami dla różnych dziedzin nauki, wraz z usługami i narzędziami dostosowanymi do wykorzystania tych aplikacji.

New Picture

Oprogramowanie e-infrastruktury gridowej obejmuje:

  • narzędzia użytkownika,
  • biblioteki programistyczne,
  • system wirtualnych organizacji,
  • system zarządzania danymi,
  • system zarządzania zasobami

Dostęp do infrastruktury gridowej oferowanej w ramach projektu PL-Grid jest darmowy dla naukowców i wszystkich osób prowadzących działalność naukową, związaną z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce. Aby zostać użytkownikiem projektu należy zarejestrować się w Portalu Użytkowników Infrastruktury PL-Grid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s