System agentowy

Systemy agentowe są reprezentacją wiedzy w dziedzinie sztucznej inteligencji. W informatyce agentem możemy nazwać oprogramowanie bądź system, który odbiera informacje z otoczenia i reaguje na te informacje. Agenty są programowane po to, aby wykonywały jakieś działanie na rzecz człowieka lub programu, stąd słowo agent wywodzi się z łacińskiego agere, co oznacza zrobić coś/działać. Mają one wyręczać człowieka w niektórych zadaniach. Agent posiada zdolność rejestrowania, analizowania i podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacji w której znajduje się w obecnej chwili. Potrafi podjąć najlepszą decyzję tak jak człowiek, przez co jest samodzielny i nie wymaga zewnętrznej kontroli. To sprawia że systemy te mają ogromną przewagę nad każdym innym systemem, ponieważ mogą pracować cały czas i nie popełniają błędów które przytrafiają się ludziom podczas zmęczenia lub wzmożonego napięcia nerwowego. Uprzednio przedstawiona analogia tyczy się robotów agentów, ale istnieją także agenty programy, które mogą odbierać informacje pochodzące z otoczenia za pomocą ciągów bitów, zawierające informacje pochodzące ze środowiska i reagować na nie również bitami wysyłanymi do środowiska.

Same agenty posiadają liczne zastosowanie, a to w: ekonomi (marketing), filozofii, teorii gier, logice, ekologii, socjologii, psychologii społecznej, etc. Są one przeznaczone głównie do przeciętnego użytkownika i rozwiązują niekoniecznie proste zadania życia codziennego, jak i ułatwiają pracę i działanie urządzeń w całym otaczającym nas świecie.

Co rozumiemy poprzez stwierdzenie, że agent powinien wykonywać dobrą robotę? Musimy zdeterminować działania w jakich agent odnosi sukces, stworzyć kryteria na podstawie których będzie można ocenić, czy był on wystarczająco wydajny.  Nie da się stworzyć jednego kryterium, mogącego sklasyfikować wiele różnych agentów. To programista, twórca agenta określa w standardach co to znaczy w środowisku odnieść cel. Cele postawione agentom nie powinny być dyskretne, to znaczy agent powinien posiadać umiejętność miary oceny swojego działania z punktu widzenia stawianych przed nim celów. Najlepszym wyjaśnieniem jest analogia do hierarchii potrzeb człowieka według Maslowa. Człowiek w pierwszej kolejności realizuje potrzeby niższego rzędu, aby dopiero potem móc skupić się na potrzebach wysokiego rzędu. W ten sposób powinien działać idealny racjonalny agent – jego działania powinny być oparte na racjonalnym działaniu, mając różne możliwości działania, powinien wybrać (wyszukać) najlepszą z punktu widzenia celu.

Zatem idealny agent winien wykorzystywać informacje zawartą w nadchodzących postrzeganych danych tak, by optymalizować swe działanie w oparciu o dostępną wiedzę. Działanie racjonalne wymaga wiedzy, ale istnieją ograniczenia uniemożliwiające stworzenie wszechwiedzącego agenta. Agent nie może nabrać wszechstronnego doświadczenie ucząc się, co jest spowodowane ograniczeniem czasowym, przeszkodą są również ograniczenia w percepcji, czyli postrzeganiu środowiska. Ograniczenia te wpływają na to, że czasami niemożliwe jest znalezienie najprostszego rozwiązania.

W zachowaniu agenta ważne są relacje pomiędzy postrzeganiem środowiska, a oddziaływaniem na nie. Relacje te mogą być reprezentowane wewnętrznych strukturach np. w tabeli, a te struktury są obsługiwane przez procedury decyzyjne w postaci prostej funkcji, w celu wyboru działania, który jest następnie przekazywany do architektury wykonania.

Idealny agent powinien również działać autonomicznie, czyli samodzielnie. Oznacza to, że człowiek nie stoi nad agentem i steruje jego zachowaniem, lecz on sam wie jak się zachować w zależności od napływających danych. Agent powinien uczyć się poprzez nabywanie doświadczenia, najgorszym rozwiązaniem jest uczenie programu przez jego twórcę.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s