Windows Form Application i tablica stringów C++/CLR

W C++/CLR nie można w tradycyjny sposób stworzyć ani dynamicznie, ani statycznie tablicy stringów:

String ^ tab = gcnew tab[10];

Przez powyższy zapis kompilator wyrzuci błąd:

error C2061: syntax error : identifier ‘tab’

Aby rozwiązać ten problem wystarczy użyć struktury danych array:

array<String^>^ tab = gcnew array<String^>(10);

Przy czym należy pamiętać że do każdego elementu tab należy powołać do życia nową instancję:

str[i] = gcnew String(“TEXT”);

I tyle zachodu przez to CLR. Do rozwiązania tego problemu można też użyć listy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s