Grafika w Windows Form Application C#

Aby stworzyć aplikację okienkową, z GUI w C# najlepiej jest wykorzystać biblioteki jakie nam dostarcza .NET. Grafika może być wyświetlana w PictureBox’ie, który nie musi służyć tylko, jak nazwa wskazuje, do wyświetlania obrazków. Zatem do dzieła! Tworzymy nowy projekt w VS, którym jest Windows Form Application. Po utworzeniu, dodajemy nowy PictureBox. Następnie musimy zadeklarować zmienne globalne:

Graphics g;
Pen pen;

Teraz wypadałoby te zmienne zainicjalizować w konstruktorze, np. w ten sposób:

pictureBox.Image = new Bitmap(400, 400);
g = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
pen = new Pen(Color.Black);

Ogólna wizja tej metody polega na tym, że tworzymy obiekt bitmapy, na którym to rysujemy i który to następnie wyświetlamy za pomocą pictureBox’a. W tym momencie używając zmiennej globalne g, możemy rysować w naszym zdefiniowanym pictureBox’ie. Domyślnie PictureBox będzie miał przezroczyste tło, co można zmienić w jego właściwościach, ustawiając BackColor na inny kolor. Można też za każdym razem narysować w nim prostokąt o wymiarach tego pictureBox’a, do tego warto wykorzystać funkcję:

FillRectangle();

Wywoływaną na rzecz obiektu służącego do rysowania (w naszym przypadku g).

Warto też pamiętać, że po każdym rysowaniu należy odświeżyć naszego pictureBox’a:

g.Refresh();

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s