System kontroli wersji – z czym to się je

System kontroli wersji w języku angielskim posiada wiele nazw: Revision control, version controls oraz source control. Jest to po prostu zarządzanie zmianami w dokumentach, programach i innych zmagazynowanych plikach komputerowych. Działa to w ten sposób, ze zainstalowany na serwerze system kontroli wersji, przechowuje pliki projektu. Programista, który chce wykonać poprawki lub zmiany w kodzie źródłowym, pobiera aktualny kod projektu z serwera. Po dokonaniu zmian w plikach, kod projektu jest przesyłany przez programistę ponownie na serwer. Oprogramowanie kontroli wersji scala pliki przesłane przez programistę z kodem przechowywanym na serwerze. System ten jest bardzo popularny wśród programistów, którzy pracują zespołowo nad tymi samymi plikami. System kontroli wersji jest stosowany również w oprogramowaniu takim jak np. Microsoft Word/Exel, OpenOffice.org a także na stronie Wiki. Istnieje wiele serwisów z których mogą korzystać programiści i które umożliwiają prowadzenie systemu kontroli wersji, dając dostęp do repozytoriów (miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów), większość z nich została porównana i opisana tutaj. Systemy kontroli wersji dzielą się na scentralizowane – istnieje jedno centralne repozytorium  i rozproszone – pozwalają na prowadzenie równoprawnych, niezależnych gałęzi, które można dowolnie synchronizować ze sobą nawzajem. Ja osobiście postawiłem na scentralizowany code.google.com, ponieważ jest przede wszystkim darmowy i daje wiele możliwości kontrolowania wspólnego kodu. Istnieje również inne darmowe oprogramowanie do systemu kontroli wersji które zostało wymienione tutaj.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s