Problem z pierwszym użyciem Windows Form Application w VS 2010

Jeżeli chcesz napisać swoją aplikację windowsowską, lecz nie za pomocą WinAPI czy QT, tylko możliwości jakie daje Visual Studio, możesz napotkać na problem kompilacji pierwszego projektu, z ustawieniami domyślnymi Twojego IDE. A oto błąd, który możne wystąpić:

error MSB8009: .NET Framework 2.0/3.0/3.5 target the v90 platform toolset. Please make sure that Visual Studio 2008 is installed on the machine.

Spokojnie nie trzeba postępować zgodnie z zaleceniami kompilatora i instalować VS2008. Wystarczy dokonać prostej zmiany w opcjach Twojego IDE. Idź do Solution Explorer > Right-Click your Project > Properties > Configuration Properties > General. Tam przejdź do General > Platform Toolset, a następnie zmień “Platform Toolset ” z v90 na v100. Wszystko już powinno działać!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s