Najczęściej występujące zagrożenia przy prowadzeniu działalności związanej z informatyką.

Praca jest nie tylko obowiązkiem, ale tworzy również uprawnienia: do godziwej zapłaty, do godziwych warunków pracy i życia człowieka pracującego. Każdy powinien być świadomy przysługujących mu praw. Wydawać by się mogło, że największe zagrożenia wynikające z pracy obejmują pracowników fizycznych, jednak w rzeczywistości zagrożony jest każdy, a w tym i informatycy. Zagrożenia te nie tylko wynikają z natury psychologicznej np. izolacja i ograniczenie konieczności bezpośredniego porozumiewania się między ludźmi, poczucie sztuczności i zerwanie więzi między ludźmi, ale również fizycznej jak np. bóle mięśni i stawów, sztywność nadgarstków oraz skrzywienie kręgosłupa. Praca na stanowisku informatyka wymaga dobrego wzroku i słuchu, znakomitej umiejętności koncentracji uwagi i dobrej pamięci. Komputeryzacja wkracza w coraz większym zakresie w różne sfery życia. Nasilenie tego zjawiska można zaobserwować w produkcji, usługach, handlu, transporcie, administracji. Komputery stały się przedmiotem zainteresowania wielu grup osób, a przede wszystkim młodych ludzi. Wiążą się z tym negatywne i pozytywne konsekwencje wynikające z wprowadzania techniki komputerowej do życia społecznego na szeroką skalę. Pozytywne strony komputerów można opisywać w nieskończoność, ponieważ w tak wielu dziedzinach naszego życia mają zastosowanie. Przede wszystkim jednak, pozwalają na wykonanie tego, co wcześniej było niemożliwe np. różnego rodzaju symulacji czy skomplikowanych obliczeń w nieprawdopodobnie skróconym czasie. Komputeryzacja powoduje również uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia osób obsługujących komputery.

Informatyk musi być osobą samodzielną, zdolną szybko analizować sytuację i podejmować decyzje, wszystko to sprawia, że jest on zagrożony. Informatyk ma stosunkowo duży kontakt z innymi ludźmi, a jego praca ma charakter usługowy wobec innych pracowników firmy. Praca informatyka ma charakter indywidualny. Nawet gdy w jednej firmie pracuje kilka osób na tym samym stanowisku, to zazwyczaj mają podzielone zadania, które wykonują samodzielnie. Zwykle z pracą na tym stanowisku wiąże się także odpowiedzialność materialna, a niekiedy również odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych ludzi. Informatyk zazwyczaj pracuje w tych samych godzinach co inni pracownicy firmy. Zdarza się jednak nierzadko, że musi pracować poza normalnymi godzinami pracy, również w porze nocnej lub w dni wolne od pracy, gdyż wtedy jest to najmniej uciążliwe dla użytkowników. W praktyce wymagana jest więc znaczna dyspozycyjność. Ponadto ze względu na fakt, że w obecnej dobie działalność wielu firm zależy w całości, lub w znacznej części, od niezawodności sieci komputerowej, informatyk jest obciążony szczególną odpowiedzialnością i często pracuje pod presją. Praca na stanowisku informatyka wymaga dobrego wzroku i słuchu, znakomitej umiejętności koncentracji uwagi i dobrej pamięci. Informatyk musi być osobą samodzielną, zdolną szybko analizować sytuację i podejmować decyzje. Powinien też być wytrwały. Do podstawowych wymagań na tym stanowisku należy także zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz wiedza matematyczna. Przydatna jest również umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Psychospołeczne czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku informatyka to również ponadprzeciętnie wysokie wymagania intelektualne – zadania trudne i skomplikowane umysłowo oraz konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, wymagana stała, pełna sprawność psychofizyczna (wymagany dobry wzrok i słuch, pamięć, zdolność koncentracji uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa),  duże konsekwencje błędu w pracy, bo przykładowo działalność firmy zależy od sprawności systemu informatycznego, odpowiedzialność materialna oraz niekiedy za życie lub zdrowie innych osób, mogą prowadzić nawet do depresji.

Do depresji może również przyczynić się poczucie sztuczności i zerwania więzi międzyludzkich. Informatycy przez to że spędzają przy komputerze wiele godzin tracą poczucie czasu. Komputer zastępuje im świat rzeczywisty, swoje zainteresowania rozwijają w sieci. Korzystają z różnego typu portali społecznościowych typu naszak-klasa czy facebook, kontaktują się z ludźmi poprzez różnego typu komunikatory np. gg. Komunikacja w sieci z ludźmi wypycha konieczność spotykania się z ludźmi w świecie realnym. Granie w różnego rodzaju gry powoduje wczuwanie się w rozgrywkę przez co przenosimy się do naszego wirtualnego świata. Zdarzały się sytuacje w których młodzi nie potrafiąc odróżnić świata realnego od rzeczywistego zabijali swoich bliskich. Byli oni ogłupieni, nie potrafili odróżnić rzeczywistości, pragnęli stać się bohaterami ze swoich ulubionych gier. Gry często dostarczają dużo przemocy, która ma wpływ na kształtowanie się charakteru człowieka. Człowiek wpada w pułapkę świata wirtualnego, gdy znajduje się w świecie „rzeczywistym” odczuwa poczucie sztuczności. Kontakty z ludźmi  staja się trudniejsze. W sieci ludzie czują się anonimowi, mogą ukryć swoją nieśmiałość oraz inne swoje negatywne cechy. W sieci tworzy swoją własną osobowość stajemy się kimś innym. Jesteśmy również zagrożeni kradzieżą naszej tożsamości, bądź chęcią przywłaszczenia sobie czyjejś tożsamości.  Na co może przyczynić się tworzenie baz danych dysponujących informacjami o upodobaniach człowieka prywatnych, cechach osobowości, przyzwyczajeniach, a nawet o planach na przyszłość.

Innym skutkiem ubocznym działalności w sieci jest wzrost kontroli nad człowiekiem przez tworzenie baz danych dysponujących informacjami o jego upodobaniach prywatnych, cechach osobowości, przyzwyczajeniach, a nawet o planach na przyszłość. Dane te mogą komuś posłużyć do popełnienia przestępstw za które niczemu winny użytkownik może ponieść konsekwencje. Niebezpieczeństwo stwarzają również hakerzy których umiejętności umożliwiają im wyrządzenie dużej szkody. Mogą oni zdobyć dane dzięki, którym uzyskają dostęp do kont bankowych użytkownika, oraz prywatnej poczty.

Działalność związana z informatyką wiąże się również z chorobami związanymi z siedzącym trybem pracy. Do najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez osoby obsługujące komputery należą: zmęczenie wzroku, a przede wszystkim pieczenie oczu, nieostrość widzenia, zmiany w widzeniu barw, a także bóle mięśni i stawów, sztywność (bolesność) nadgarstków, ból i sztywność karku i ramion, drętwienie i skurcze rąk, niepokój i nerwowość, znużenie, osłabienie. Zagrożenia te jednak nie do końca są jeszcze w pełni rozpoznane. Monitor wydziela stosunkowo dużo ciepła, co powoduje lokalne zwiększenie temperatury powietrza i zmniejszenie jednocześnie jego wilgotności. Słusznym jednak wydaje się stwierdzenie, że zdecydowana większość problemów zdrowotnych związanych z pracą u osób zatrudnionych przy komputerze, wynika bezpośrednio lub pośrednio z zakłócenia procesu widzenia. Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy oraz odpowiednio wcześnie udzielona pomoc przez lekarza okulistę lub optometrystę powinna uchronić osoby pracujące przy komputerze przed tymi problemami. Długotrwały wysiłek wzrokowy podczas pracy jest jednym z czynników najczęściej wywołujących zmęczenie oczu nawet wówczas, gdy pozostałe czynniki zdołano wyeliminować. W każdej wymagającej koncentracji pracy należy uwzględnić potrzebę wprowadzenia fazy odprężenia. Praca przy monitorze jest doskonałym tego przykładem. Badania wykazały, że efektywność wypoczynku podczas jednej przerwy nie wzrasta wraz z jej długością. Przeciwnie, liczniejsze krótkie przerwy są skuteczniejsze niż jedna długa. Należy oczywiście uwzględnić, że inne czynności w czasie pracy, będące oderwaniem od ekranu, mogą też być wypoczynkiem w tym aspekcie. Na przykład pracownik, który przez krótki czas odczytuje dane z ekranu, a następnie je opracowuje pisząc na stole, w mniejszym stopniu obciąża swój wzrok niż pracownik stale wpatrujący się w ekran. Przerwy należy zatem indywidualnie dostosować do warunków i charakteru pracy. Szczególnie godnym polecenia dla osób pracujących z komputerem jest ruch na świeżym powietrzu. Sportowa aktywność po pracy, a przynajmniej w czasie dni wolnych, pozwala zmniejszyć lub nawet usunąć dolegliwości wynikające z obciążenia układu wzrokowego oraz wielogodzinnej pozycji siedzącej.

Bóle karku, szyi, ramion wynikają z pozostawania przez dłuższy czas w nieprawidłowej pozycji. Dzieje się tak, kiedy głowę utrzymuje się wysuniętą ku przodowi w odniesieniu do pozycji klatki piersiowej. Dochodzi do przeciążeń mięśni. Zaburzenia przeciążeniowe rozwijają się powoli i łagodnie, co sprawia, że się do nich przyzwyczajamy. Dopiero potem występują dokuczliwe dolegliwości bólowe, które mogą dotyczyć tkanki mięśniowej, stawów międzykręgowych, tkanek około stawowych, dysku czy też tkanki nerwowej. Także każdy informatyk może mieć problemy ze zdrowiem w podeszłym wieku.

Dziedzina nauki którą się zajmują informatycy stwarza wiele zagrożeń, dlatego tak ważne jest profilaktyczne dbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, ponieważ konsekwencje możemy odczuwać dopiero po kilku latach. Zagrożenia również pochodzą od innych ludzi, dlatego należy przez cały czas mieć się na baczności.

Advertisements

One response to “Najczęściej występujące zagrożenia przy prowadzeniu działalności związanej z informatyką.

  1. jeśli już jesteś informatykiem to miej własną firmę i pracuj jako freelancer,praca jako informatyk w instytucjach to porażka,w firmach cudzyh-porażka,uczę się programowania po to aby być niezależnym a nie tyrać w systemie czy cudzej firmie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s